SD EVENTS ILMIANTOKANAVA

Helppo tapa hoitaa ilmoituskanava​

Ilmoittajan suojelua koskevan lain taustalla on EU:n direktiivi(whistleblowing), jonka tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti, eli direktiivi edellyttää, että lain rikkomisista ja väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa ja saada suojelua. Ilmoituksen käsittelyyn ja jatkotoimiin liittyvän prosessin tulee olla selkeä, puolueeton ja riippumaton.

Yleistä

llmoitusten tekemisen viestintäratkaisuksi tarjoamme seuraavat kanavat:

  • verkkosivun
  • sähköpostiosoitteen
  • postiosoitteen
  • puhelinnumeron

Verkkosivun toteuttamiseksi käytämme GlobaLeaks alustaa, joka mahdollistaa direktiivin mukaisen ilmoittajan identiteettiä suojaavan toimintatavan.
Viestintäratkaisu sisältää yllä mainittujen kanavien kautta tulevien ilmoitusten rekisteröinnin ja ilmoitusten vastaanottokuittaukset.
Ulkopuolinen puolueeton ja riippumaton toimija ja yhteydenottokanava, johon on helppo ottaa yhteyttä ilman pelkoa siitä, että ilmoittajan henkilöllisyys paljastuisi, esimerkiksi henkilön työyhteisössä.

Nimetön ilmoittamistapa madaltaa kynnystä ilmoittaa väärinkäytöksistä.
Puolueeton ja neutraali esiselvitys ilman ennakkoon ladattuja jännitteitä ja eturistiriitoja helpottaa asioiden selvittämistä.
Tulevan ilmoittajan suojelulain mukaiset vaatimukset huomioidaan. Kokonaisuudessaan nopea ja vaivaton ottaa käyttöön sekä edullinen.


Palvelukuvaus

Perusselvitystyö, eli alustava tutkinta joka sisältää mm. yhteydenoton luokittelun ja kriittisyyden arvioinninPerusselvityksen tulosten perusteella ja asiakkaan päätöksellä laajempi ja yksityiskohtaisempi tutkintaVäärinkäytösepäilyjen tutkinta, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät selvitykset. Oikeudellisten kysymysten huomioiminen

Asiantuntijapalvelut

Väärinkäytökset


Rahanpesun, huijausten ja harmaan talouden ehkäisy, juridiset palvelut

ICT


Tietotekniikka, tietoturvallisuus ja tietosuoja (GDPR)

Hankinnat


Julkiset hankinnat, erityisesti kilpailutuksiin liittyvät seikat

Riskienhallinta


Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus

Lataa esittely täältä